Vilkår & Integritet

Generelle vilkår

Moveat bestreber seg alltid på å utøve god forretningsskikk og i største mulig grad oppfylle  våre kunders ønsker.

 

Nedenstående vilkår beskriver dine rettigheter og forpliktelser når du inngår avtale med Moveat

 

Salgsvilkår
Salgsvilkårene gjelder for Strömma Norge VAT: 995 023 741 heretter kalt Selger, og kunden, heretter kalt Kjøper. Vilkårene gjelder fra det øyeblikket Kjøper inngår avtale med Selger ved å foreta en bestilling av Selger via moveat.co, Moveats app, skriftlig, via e-post og/eller muntlig.

 

Priser
Alle priser er angitt i norske kroner (NOK) og er inklusiv moms. Bekreftet ordre prisjusteres ikke. Selger tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

 

Betalingsvilkår
Betaling av produkter som er bestilt fra hjemmesiden eller Moveats app skjer enkelt og sikkert via Stripe. Bestillinger som gjøres skriftlig, via e-post eller muntlig, faktureres med 20 dagers betalingsfrist, om ikke annet er avtalt.

 

Bytte, gjenkjøp og avlyst event
En booking kan angres fram til betaling har skjedd. Lov om angrefrist gjelder ikke ved kjøp av eventbilletter dersom tilbyderen har reservert eventet for en bestemt dag eller en bestemt tidsperiode, 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Når betaling har skjedd, er Kjøper derfor bundet av sitt kjøp, om ikke annet er angitt i disse vilkårene eller følger av relevant lovgivning.

Kjøpt billett refunderes ikke, med unntak av om eventet avlyses. Kjøper skal i slike tilfelle senest en (1) måned fra datoen eventet skulle finne sted, formidle sitt krav om tilbakebetaling til Selger. Om dette ikke skjer, har Kjøper ikke rett til tilbakebetaling. Dette gjelder både ved avlyst event, og i de tilfeller der billetten makuleres og Kjøper har hatt rett til tilbakebetaling. Ved avlyst event tilbakebetales ikke eventuelle service- og distribusjonsavgifter.

Tapt billett erstattes ikke. Kjøper har selv ansvar for via moveat.co å kontrollere at eventet ikke er avlyst eller flyttet.

En billett er ikke personlig, så en Kjøper som ikke kommer til å bruke en kjøpt billett, har rett å selge denne videre.

 

Medvirkende aktører
Listen over medvirkende aktører er kun foreløpig, fram til datoen for det aktuelle eventet. Selger forbeholder seg retten til å gjøre eventuelle endringer i denne.

 

Gavekort
Selger tilbyr kjøp av gavekort via no.moveat.co. Gavekortene er gyldige i 24 måneder fra innkjøpsdato, og gyldighetstiden for et spesifikt gavekort kan kontrolleres ved å kontakte Selger via hei@moveat.co.

Etter kjøp av gavekort, leveres en voucher med en unik gavekortkode till den mailadressen som er angitt ved kjøpet. Denne gavekortkoden er et verdipapir*. Tapt kode blir ikke erstattet.

Gavekortet kan brukes som betaling eller delbetaling av billetter till valgfri Moveat i Norge, med unntak av billetter der alkohol er inkludert i prisen. Gavekortet kan innløses på no.moveat.co eller i Moveat-appen. Et gavekort kan ikke innløses mot kontanter, og kan heller ikke helt eller delvis gjenkjøpes.

 

Force Majeure
Selger bærer ikke ansvar for skader eller tap som har sin årsak i forhold utenfor Selgers rimelige kontroll. Selger er videre fritatt fra erstatning og andre følger dersom innfrielse av selgerens forpliktelse etter avtalen hindres av omstendigheter selgeren rimeligvis ikke kunne kontrollere eller forutse, og hvis følger Selger ikke rimeligvis kunne unngå eller forhindre. Eksempler på slike omstendigheter kan være krig, inngrep fra myndigheter, offentlige reguleringer, uroligheter, begrensninger i energitilførsel, arbeidsmarkedsforstyrrelser eller forbud.

Hvis omstendigheter av ovennevnte type inntreffer, flyttes tidpunktet for selgerens prestasjon til hindringen kan unngås. Om prestasjonen forhindres som angitt over i løpet av mer enn tre måneder, kan Selger fravike avtalen uten erstatningsansvar eller annet ansvar for skade eller tap.

 

Endringer av de generelle vilkår
Selger har når som helst rett til å endre innholdet i disse generelle vilkår.

 

Tilpasning av avtalen
Om en del av denne avtalen viser seg å være ugyldig eller ikke gjennomførbar, skal de øvrige deler av avtalen fremdeles gjelde. Norsk lov skal anvendes ved tolkning och tilpasning av avtalen. Eventuelle tvistemål skal avgjøres med tingrett som første instans.

 

Moveat

Strömma Norge AS
Grev Wedels Plass 4
0151 Oslo

Integritetspolicy

Moveat beskytter din personlige integritet i henhold til lov om Personvern, og tilstreber  sikker og trygg bruk av hjemmesiden.

 

Denne integritetspolicy forklarer hvordan vi samler inn og benytter din personlige informasjon. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gjøre dem gjeldende. Det er av stor betydning at du leser gjennom og forstår denne integritetspolicyen, og kjenner deg trygg på vår behandling av dine personopplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte oss her om du har eventuelle spørsmål.

 

Hva er en personopplysning, og hva er behandling av personopplysninger?
Personopplysninger er alle typer informasjon som indirekte eller direkte kan henføres til en fysisk person. Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Alle tiltak som gjennomføres med personopplysninger utgjør en behandling, uansett om de utføres automatisert eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er innsamling, organisering, lagring, bearbeiding og sletting.

 

Ansvar for de personopplysningene som innhentes
Strömma Norge VAT: 995 023 741 er personopplysningsansvarlig for foretakets behandling av personopplysninger. Dette ettersom Moveat bestemmer både resultat og hensikt med behandlingen.

 

Hvilken informasjon innhenter vi?
Informasjon som du gir oss. Du kan direkte eller indirekte komme til å gi oss informasjon om deg selv på flere ulike måter. Dette kan f.eks. være person- och kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, personnummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.

 

Informasjon som vi innhenter om deg. Når du bruker våre tjenester, kan følgende informasjon innhentes:

 • Person- och kontaktinformasjon– navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.
 • Informasjon om varer/tjenester– detaljer angående de varer/tjenester kjøperen har bestilt.
 • Enhetsinformasjon– f.eks. IP-adresse, språkinstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform och skjermoppløsning.
 • Geografisk informasjon– din geografiske plassering.

 

Vi anbefaler sterkt at du ikke legger inn noen sensitive og/eller taushetsbelagte personopplysninger hos oss.

 

Hvordan brukes informasjonen?
Den informasjonen vi innhenter, brukes for personlig- demografisk- kollektiv- eller teknisk informasjon, for å administrere og gjennomføre din bestilling, og besvare dine eventuelle spørsmål

Vi utleverer ikke personopplysninger eller annen personlig informasjon eller kombinert personlig/demografisk informasjon til noen ekstern part, med unntak for følgende situasjoner:

Vi har rett til å utlevere opplysninger dersom vi har en lovpålagt forpliktelse til å gjøre det når det begjæres av offentlig instans eller annen tilsynsmyndighet, eller om vi i god tro anser at en slik utlevering er nødvendig for å (a) oppfylle lovbestemte krav eller for å rette oss etter domstolsvedtak; (b) beskytte rettighetene eller eiendomsretten till Strömma Norge; (c) forhindre ovbrudd eller beskytte den nasjonale sikkerhet; eller (d) beskytte brukeres personlige sikkerhet eller allmennheten.

 

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?
Vi lagrer dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å utføre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg som kunde, opprettholde grunnleggende etterkjøpsservice, og så lenge det tillates i forhold til lovbestemte lagringstider.

 

 • Personopplysninger som utleveres ved bestilling av billetter lagres av oss i maksimalt 24 måneder før de slettes permanent. Dette gjøres for å kunne håndtere eventuelle reklamasjons- och servicetjenester, og oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen.
 • Personopplysninger som innhentes i forbindelse med kundeservice og/eller via et kontaktskjema på hjemmesiden lagres kun inntil kundeserviceoppdraget er avsluttet. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår og din berettigede interesse av å håndtere kundeserviceoppdraget.

 

Dine rettigheter vedrørende tilgang, rettelser, sletting etc.

 

 • Du har rett til å få tilgang til dine personlige data.Du kan kreve en kopi av de opplysninger du ønsker å dele, slik at du kan verifisere den informasjonen vi har om deg. En slik kopi er gratis.
 • Du har rett til endringer.Du har rett til å korrigere feilaktig eller ikke-komplett informasjon om deg selv.
 • Du har rett til å bli slettet(”Retten til å bli glemt”). Du har rett til å begjære dine personopplysninger slettet når dataene ikke lenger er nødvendige for den hensikten de ble innsamlet. Det kan dog finnes lovbestemte og/eller eller avtaleforpliktelser for oss som hindrar oss i å umiddelbart slette deler av dine data.
 • Du har rett til informasjon.Du har rett til å få informasjon når dine personopplysninger behandles.
 • Du har rett til å begrense behandling.Du har i visse tilfelle rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Med begrensning menes at opplysningene markeres slik at de i framtiden bare kan behandles for enkelte avgrensede formål.

 

Endringer i denne integritetspolicy
Hvis de lovbestemte kravene endres, kan vi komme til å gjøre endringar i integritetspolicyen. Nyeste versjon av integritetspolicyen finner du alltid her på hjemmesiden.

Cookies

Moveat verner din personlige integritet. Slik bruker vi cookies når du besøker vårt nettsted.

 

Hva er cookies og hva bruker vi dem til?
En cookie er en liten, liten tekstfil som lagres på din datamaskin/nettbrett/telefon når du besøker nettstedet vårt. Cookies brukes til enkelte funksjoner som forbedrer nettsidene våre for deg som bruker, eller gir oss statistikk om din bruk av nettsiden. Det finnes to typer cookies:

Den første typen lagrer filen i en lengre periode på enheten din og kalles også permanente cookies. Disse cookies brukes f.eks. ved funksjoner som forteller hva som er nytt siden du sist besøkte en spesifikk side, eller for å generere statistikk. Permanente cookies lagres på din datamaskin eller mobile enhet inntil de enten a) slutter å gjelde, b) overskrives av nye cookies, c) du fjerner dem manuelt.

 

Den andre typen cookies kalles sessionscookies. Når du surfer på en side, lagres cookien midlertidig i minnet på datamaskinen din, f.eks. for å vite hvilket språk du har valgt. Sessionscookies lagres ikke over lengre tid på enheten din, men forsvinner når du lukker nettleseren.

Cookies brukes av Moveat for å gi deg som besøkende tilgang til forskjellige funksjoner, gjøre bruken smidigere og forbedre opplevelsen din. En del av disse cookies er nødvendige for den grunnleggende funksjonaliteten på nettsiden, mens andre brukes for å forbedre bruken generelt, og din brukeropplevelse.

Andre eksempler på hva vi bruker cookies til:

 • Huske hva som er i handlevognen din når du bestiller billetter.
 • Huske hvor langt du har kommet i bestillingen din, og hvilke valg du har gjort, f.eks. dato och starttid.
 • Sikre at nettstedets sider har en konsekvent design.

 

Skru av cookies
Du trenger selvsagt ikke akseptere cookies hvis du ikke vil, og du kan når som helst skru av og/eller slette cookies med verktøyene i nettleseren din. Hvordan du går fram, beskrives på hjelpesidene til nettleseren din. Husk at enkelte tjenester og/eller sider helt eller delvis kan slutte å fungere hvis du stenger for cookies.

 

Spørsmål
Har du andre spørsmål om hvordan vi bruker cookies, er du velkommen til å kontakte oss her.